wywóz gruzu warszawa, big bag na gruz, gruz warszawa

Recykling Gruzu

Praktycznie każdy remont, niezależnie rozmiaru inwestycji, generuje spore ilości odpadów budowlanych w tym gruzu. Szacuje się, że każdego roku Polacy wytwarzają 3 miliony ton gruzu. Na szczęście ponad 80 procent nadaje się do recyklingu i nie musi być uciążliwe dla środowiska naturalnego. Chcesz wiedzieć jak wygląda recykling gruzu ?

Spis Treści

Gruz czysty i gruz zmieszany

Czysty gruz jest najłatwiejszy w recyklingu. Składają się na niego takie rzeczy jak cegły, beton, ziemia, piach, słowem rzeczy, które mogą być wykorzystane w swojej formie do produkcji innych materiałów budowlanych. Gruz mieszany to gruz „wzbogacony” o domieszkę szkła, drewna, folii czy też płyt karton gipsowych. Jego recykling nie jest tak prosty jak czystego gruzu, ale jak najbardziej jest możliwy.

Wykorzystaj gruz na własne potrzeby

Jeżeli w trakcie trwania prac remontowych powstał gruz możesz spróbować wykorzystać go dla własnych potrzeb. To spora oszczędność pieniędzy, ponieważ oszczędzasz na wywozie gruzu i na kupnie kruszywa lub innych materiałów budowlanych. Gruz można samodzielnie wykorzystać na wiele sposobów. Oto klika z nich.

Mała architektura ogrodowa to jeden z najczęstszych sposobów na wykorzystanie gruzu. W ogrodzie gruz można wykorzystać na wiele sposobów, ogranicza nas jedynie wyobraźnia. Najczęściej jednak jest wykorzystywany do budowy skalniaka, utwardzenia skarpy lub pagórka, obłożenia oczka wodnego, budowy ścieżek ogrodowych.

Jednym z bardzo częstych sposobów na wykorzystanie gruzu, i to często w dużej ilości, jest drenaż działki. Długotrwałe opady lub nagłe roztopy po zimie mogą spowodować. Że na danym terenie może zbierać się zbyt dużo wody, Wówczas warto wykonać prosty drenaż takiej działki. Wystarczy wykonać głęboki dół i zasypać go gruzem. Problem z nadmiarem wody powinien zostać rozwiązany.

Innym, częstym sposobem na wykorzystanie gruzu, jest utwardzenie podłoża. Jeżeli chcemy działać na gliniastym lub  na innym grząskim podłożu, warto wcześniej utwardzić teren gruzem. Taka sytuacja często ma miejsce na drogach prowadzących na teren budowy, gdzie  nie ma jeszcze wykonanej drogi asfaltowej.

Recykling gruzu i jego przemysłowe wykorzystywanie

Gruz, jak większość odpadów budowlanych, można poddać recyklingowi. Wywozu gruzu oraz jego recyklingu dokonują wyspecjalizowane firmy. Cały proces wymaga olbrzymiej wiedzy i wysokiej klasy wyspecjalizowanych maszyn.

Pierwszym krokiem jest odbiór gruzu i jego oczyszczenie z elementów drewnianych i metalu. Proces ten wykonywany jest za pomocą specjalnych przesiewaczy, wyposażonych w magnesy oraz inne urządzenia wspomagające ten proces. Po oczyszczeniu z niepożądanych materiałów gruz przenoszony jest na kruszarkę. W tej maszynie kawałki gruzu otrzymują wymaganą średnicę. W ten sposób powstaje kruszywo, które można wykorzystać w wielu sytuacjach. Recykling gruzu to ogrom korzyści zarówno dla środowiska jak i portfela.  Oto niektóre z nich:

  • Zmniejszenie kosztów, związanych z pracami rozbiórkowymi, załadunkowymi i składowaniem gruzu
  • Obniżenie kosztów transportu
  • Redukcję emisji szkodliwych gazów do atmosfery
  • Zmniejszenie masy odpadów
  • Wytworzenie ekologicznego materiału budowlanego
  • Zmniejszenie eksploatacji surowców naturalnych.

Jak widać gruz to nie tylko odpad, to także ceniony i potrzebny surowiec wtórny o szerokim wykorzystaniu.